Esențial
– ediție specială –

Bună dimineața,

Ministerul de Finanțe a publicat aseară târziu proiectul unei OG prin care modifică semnificativ Codul fiscal. Draftul proiectului, disponibil aici, conține peste 50 de pagini de noutăți, care modifică punctual sute de articole din Codul fiscal. Modificările se vor aplica succesiv, cele mai multe având termen de intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2023, dar există și prevederi care se vor aplica de la data publicării OG în Monitorul Oficial, precum și unele care intră în vigoare începând cu 1 august.

Redacția avocatnet.ro a început deja analiza articol cu articol a modificărilor propuse și va publica astăzi și în perioada următoare materiale care să explice pe larg toate noutățile.

Momentan, vă prezentăm în sinteză, mai jos, cele mai relevante noutăți.

Noutăți importante legate de impozitul pe profit

→ Profit reinvestit. Se extinde aplicarea facilității privind scutirea de impozit a profitului investit și pentru investițiile în active utilizate în activitatea de producție și procesare, activele reprezentând retehnologizare, pentru stimularea contribuabililor de a dezvolta noi capacități de producție, și de a le moderniza pe cele existente.

→ Impozit pe dividende. Se propune majorarea cotei impozitului pe dividende, de la 5% la 8%, pentru dividendele distribuite/plătite între persoane juridice române, precum și pentru cele distribuite/plătite nerezidenților.

Dispare impozitul specific de la 1 august

→ Impozitul specific se abrogă și firmele care îl aplică trec la regimul micro. Începând cu data de 1 august 2022 prevederile Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi se abrogă. Firmele care plăteau acest tip de impozit vor fi obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, indiferent de îndeplinirea condițiilor de aplicare a acestui sistem de impunere și/sau a impozitului pe profit pentru veniturile realizate din alte activități decât cele corespunzătoare codurilor CAEN specifice.

→ Reguli tranzitorii pentru 2022. Contribuabilii care au intrat sub incidența prevederilor Legii nr. 170/2016 recalculează în mod corespunzător impozitul specific stabilit potrivit Legii nr.170/2016, aferent anului 2022, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea valorii rezultate cu numărul de zile obţinut prin scăderea din numărul de 212 zile calendaristice a numărului de 180 de zile calendaristice (prevăzut la art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2022). Regularizarea impozitul specific aferent semestrului I al anului 2022, reprezentând o jumătate din impozitul specific stabilit în modul detaliat anterior, precum și declararea și plata impozitului specific reprezentând cealaltă jumătate din impozitul specific stabilit potrivit aceluiași alineat, se efectuează până la data de 25 septembrie 2022.

Noutăți importante legate de microîntreprinderi

Aici urmează o listă cu cele mai relevante reglementări care vizează regimul microîntreprinderilor, care va fi modificat masiv din 2023.

→ Modificarea plafonului. Plafonul pentru încadrarea la regimul microîntreprinderilor va fi înjumătățit de la un milion de euro la 500.000 de euro.

→ Cota de impozitare. Va fi obligatorie condiția ca microîntreprinderile să aibă cel puțin un salariat, astfel că singura cotă de impozit posibilă va fi 1%, urmând ca cea de 3% să fie eliminată .

→ Venituri ce pot fi realizate ca micro. Microîntreprinderile vor fi obligate să realizeze venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale. Practic, se limitează la 20% a veniturile obținute din consultanță și management

→ Limitări de micro deținute de aceeași persoană. Un acționar/asociat va fi condiționat să dețină titluri de participare la cel mult trei microîntreprinderi, în cazul acționarilor asociaților care dețin mai mult de 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot.

→ Activități economice excluse. Vor fi excluse din sfera de aplicare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor companiile care desfășoară activităţi: în domeniul bancar, în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv activităţi de intermediere în aceste domenii, în domeniul jocurilor de noroc, precum și a persoanelor juridice române care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale

→ Alte modificări punctuale:

 • se elimină posibilitatea de opțiune pentru aplicarea impozitului pe profit în situația în care erau îndeplinite condițiile legate de valoarea capitalului social și a numărului de salariați;
 • apar precizări suplimentare despre intrarea/ieșirea din sistemul micro în cursul anului;
 • se stabilește ordinea de scădere din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor a sumelor reprezentând sponsorizări pentru susținerea entităților nonprofit, unităților de cult, cheltuieli pentru UNICEF și alte organizații internaționale, precum și achiziții de aparate de marcat electronice fiscale puse în funcțiune;
 • se modifică termenul de depunere a declarației informative privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizărilor, corelat cu termenul de depunere a declarației de impozit pentru trimestrul IV;
 • se clarifică valoarea impozitului asupra căruia se aplică reducerea de impozit reglementată de OUG nr. 153/2020 (cea care a stabilit facilitățile fiscale pentru firmele care își cresc capitalurile proprii)
 •  apar și alte corelări tehnice necesare.

Toate acestea vor fi detaliate pe larg de avocatnet.ro după analiza extensivă a proiectului de OG.

Modificări la deducerile personale, contribuții sociale, cote de TVA

→ Revizuiri masive la regimul deducerilor. Sistemul de acordare a deducerilor personale pentru veniturile din salarii se modifică substanțial – vor fi reglementate două tipuri de deduceri care vor fi acordate  în limita venitului impozabil lunar realizat:

 • deducerea personală de bază – se acordă exclusiv pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară.
 • deducerea personală suplimentară – se acordă punctual anumitor categorii de persoane: deducere de 15% din salariul de bază minim brut pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul de 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut / 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 de ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învăţământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.

→ Se introduce un plafon neimpozabil pentru acordarea beneficiilor salariale/extra-salariale. În cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor se propune introducerea unui plafon lunar de venit neimpozabil și care nu se cuprinde în bazele de calcul ale contribuțiilor sociale obligatorii, de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat pentru o serie de beneficii pe care salariații le primesc pe lângă salariul lunar. Pentru partea care depășește plafonul neimpozabil lunar de 33%, se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii. Beneficiile care intră în calculul noului plafon de 33% sunt: prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate, contravaloarea hranei acordate de către angajator, cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziţia angajaților proprii, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, contribuţiile la un fond de pensii facultative, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană, primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă.

→ Modificări la cotele de TVA – de la 1 ianuarie 2023: 

 • Cota de 9% se va aplica și pentru serviciile de restaurant şi de catering, și pentru activitățile de cazare hotelieră, și pentru livrarea de alimente, inclusiv băuturi (cu excepția băuturilor alcoolice și a celor nealcoolice care conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate), destinate consumului uman şi animal;
 • Crește TVA la băuturile cu zahăr: Se vor exclude din sfera de aplicare a facilității cotei reduse de TVA de 9% Pentru băuturile nealcoolice care se încadrează la codul NC 2202 10 00 și 2202 99 (respectiv a băuturilor nealcoolice care conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate) nu se va mai putea aplica o cotă redusă de TVA d e9%, ci se va datora cota standard de 19%.

→ Modificări contribuții sociale:
CASS: 

 • Pentru veniturile din salarii: Se propune introducerea ca bază lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate salariul minim brut pe țară garantat în plată, pentru veniturile realizate în baza CIM cu normă întreagă sau cu timp partial al căror nivel este sub acest nivel. Astfel, venitul luat în calcul va fi salariul minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile și nu venitul realizat de salariat. Măsura nu se aplică în cazul în care angajații realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară.
 • Pentru veniturile din activităţi independente venituri și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, baza de calcul a CASS va fi:  6 salarii minime brute pe ţară (în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute) / 12 salarii minime brute pe ţară (dacă veniturile realizate sunt între 12 și 24 salarii minime brute)/ 24 salarii minime brute pe ţară (în cazul veniturilor de peste 24 salarii minime)

CAS: 

 • Pentru veniturile din activităţi independente venituri și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri: Baza anuală de calcul a CAS va fi venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât: 12 salarii minime brute pe ţară (în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute) / 24 salarii minime brute pe ţară ( la veniturile realizate care sunt mai mari de 24 salarii minime brute pe ţară).

→ Modificări la taxele de proprietate. Se propune un nou mod de calcul a valorii impozabile pentru clădirile rezidențiale pe baza valorilor cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România publicate anual pe pagina de internet a UNNPR și a cotelor de impozitare respective. Se propune modificare limitelor minime ale cotelor de impozitare și anume: la clădiri rezidențiale cotele vor fi de 0,1% – 0,2% iar la clădirile nerezidențiale cotele vor fi de 1% – 1,3%.

→ Modificări cu impact mare pe PFA. Plafonului până la care contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit scade de la 100.000 euro la 25.000 euro. Modificarea are în vedere contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, altele decât venituri din profesii liberale.

→ Mai multe firme vor fi obligate să accepte plata cu cardul de la 1 ianuarie. Se propune reglementarea modificării pragului cifrei de afaceri, de la 50.000 euro la 10.000 euro în echivalent lei, începând cu care persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata, precum și cele care desfășoară activități de prestări servicii, au obligația de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite.

Daca va place ce scriem, daca va place cum scriem, daca stiti ca am ramas din ce in ce mai putini oameni verticali si cu coloana, puteti sustine munca noastra.