kruk a luat-o in mana

în opinia acestei instante, atunci când creditorul care solicită executarea silita a unui contract de credit este creditorul cesionar în urma încheierii unei cesiuni de creanţă cu instituţia de credit, executarea silita este lipsita de un titlu executoriu.

În argumentarea acestei opinii, se reţine că, potrivit art. 120 din O.U.G. 99/2006 contractele de credit, inclusiv contractele de garanţie reală sau personală încheiate de instituţiile de credit constituie titluri executorii.

Aşadar, valoarea de titlu executoriu al unui înscris, altul decât o hotărâre judecătorească, trebuie expres statuată de legiuitor.

Sursa
Nasol de tot.
Dacă ați ști câți muritori de foame din diverse țări din jur au venit aici și au făcut firme de recuperări creanțe, bazându-se pe sperietoarea asta cu recuperarea silită. Sună-l pe KRUK. Io-te că nu vreau, sună-mă tu.

A nu se înțelege că iau partea celor care fac datorii și nu le plătesc.
Cei ce au fost măcar o dată hărțuiți de un măgar de ăsta știu despre ce vorbesc, nu e nevoie să mă mai explic.