Iată cine se bucură pe ascuns că au ieşit comuniştii. Foştii comunişti, foştii securişti.

IMG_2632 IMG_2633

El este Sebastian, fostul şoim al patriei, comunist şi utecist.