Pentru că e o bulibășeală masivă în domeniu și nimeni nu știe nimic cu exactitate, pentru că toate deciziile astea se iau pe genunchi, de către niște incompetenți care lucrează pentru sistemul bancar, nu pentru statul român, am decis să vă pun în text ce mi-a transmis contabilul meu, tradus pentru oameni simpli. Vă sfătuiesc să luați în seamă, contabilul meu e doar o formulare, de mine se ocupă o firmă de contabilitate foarte mare, cu mulți specialiști în domeniu.

E destul de mult de citit, dar se adresează celor care chiar au nevoie. Și, dacă citiți tot, veți afla că bloggerii primesc indemnizație de la stat.

 1. Cine poate beneficia ?
 • Toți salariații angajatorilor care își reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență decretate, urmare a suspendării contractelor de muncă potrivit prevederilor Codului Muncii. A fost abrogată clasificarea in doua categorii a angajatorilor ce își reduc activitatea total sau parțial (unii ca urmare a ordonanțelor militare privind combaterea epidemiei de coronavirus, altii din cauza conjucturii). Toți angajatorii urmează aceeași procedură când solicită contravaloarea indemnizației pentru șomajul tehnic suportat din bugetul fondului de șomaj.
 • S-a abrogat obligația prezentării certificatului de situații de urgență pentru aprobarea plății indemnizației pentru șomajul tehnic suportat din fondul de șomaj. Acest certificat există, dar se utilizează în alte situații (de exemplu, pentru amanarea la plata a chiriei si utilitatilor pentru IMM-uri si PFA-uri).
 • Pe perioada stării de urgenţă, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat (75% din 5.429 LEI = 4.071 LEI brut, respectiv 2.381 LEI net). Pentru aceste indemnizatii se datoreaza toate taxele aferente salariilor (impozit pe venit, pensie si sanatate), mai putin contributia asiguratorie pentru munca (cei 2,25% din salariul brut).
 • Daca cei trimisi in somaj tehnic au salariul brut mai mare de 5.429 de lei, angajatorii pot să suplimenteze indemnizațiile până la minimum 75% din salariul de bază respectiv. Exemplu: salariu brut 10.000 LEI. 75% inseamna 7.500 LEI. Din aceasta suma, bugetul de stat suporta numai 4.071 LEI. Diferenta pana la 7.500 LEI poate fi suportata de angajator (adica nu e obligatoriu, este la latitudinea angajatorului).
 1. Situatii reglementate specific
 • Angajații care au încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care, cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență nu beneficiază de indemnizație.
 • Angajații care au încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență beneficiază de indemnizația aferentă contractului individual de muncă cel mai avantajos.
 1. Procedura de depunere a documentatiei
 • Angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, însoţită de o declarație pe propria răspundere și o listă incluzând persoanele care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului. Modelul de cerere va fi stabilit prin Ordin al Ministrului Muncii si Protectiei Sociale.
 • Atenție: Angajatorii au deplina răspundere asupra corectitudinii și veridicității datelor înscrise în documentele menționate anterior.
 • Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară. Astfel, începând cu 1 aprilie 2020, se vor putea depune documentele pentru obținerea indemnizațiilor pentru luna martie 2020 – pentru angajatorii care au suspendat contractele de muncă potrivit Codului Muncii în luna martie, pe perioada stării de urgență.
 • Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor se va face către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor. S-a redus termenul de 30 de zile din oUG 30/2020.
 • Angajatorii au obligația ca în cel mult trei zile lucratoare de la primirea acestei indemnizații să efectueze plata către angajați.
 • Calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Asta inseamna ca angajatorul nu da nici un ban de la el, ci mai intai primeste de la stat suma bruta (cei 4.071 LEI din exemplul nostru de mai sus), apoi in termen de 3 zile plateste angajatilor suma neta (cei 2.381 LEI din exemplul nostru), apoi pana pe 25 luna urmatoare plateste taxele la buget (respectiv 1.690 de lei, diferenta dintre 4.071 incasati si 2.381 platiti angajatului).
 1. Reguli pentru alti profesionisti
 • Alţi profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi in art. 3 alin. (2) din Codul civil si persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, care întrerup activitatea în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă, beneficiază din bugetul de stat, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut stabilit pentru anul 2020. Atenție la condiția de intrerupere a activitatii in baza deciziilor emise de autoritati, nu din alt motiv.
 • Cei care au contracte de activitate sportiva beneficiaza pe perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, din iniţiativa structurii sportive, pe durata starii de urgenta, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, de o indemnizaţie de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
 • Persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite, beneficiază din bugetul de stat prin agențiile județene pentru plăți și inspecție socială de o indemnizație lunară de 75% din salariul mediu brut pe economie, în baza documentelor solicitate de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.
 • Indemnizaţiile platite acestor categorii de persoane (adica alti profesionisti, cei cu contracte de  activitate sportiva si cei cu venituri exclusiv din drepturi de autor) sunt supuse impozitării şi plăţii de contribuţii în condiţiile prevăzute de Codul Fiscal.
 • Pentru a beneficia de indemnizatie, cei incadrati ca ”alti profesionisti” si cei care obtin exclusiv venituri din drepturi de autor depun prin posta electronica, la agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala, o cerere insotita de copia actului de identitate si o declaratie pe proprie raspundere. Modelul cererii si al declaratiei pe proprie raspundere se vor stabili prin ordin comun al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministerelor de resort, dupa caz.

Pentru reducerea la plata înainte de termen a impozitului pe profit

Prin Ordonanta de urgenta nr. 33/30.03.2020 s-au introdus o serie de bonificatii pentru plata la termen a impozitului pe profit/venit/impozit specific pentru trimestrul I/2020, alaturi de eliminarea platii efective in vama a TVA aferenta importurilor unor bunuri de prima necesitate in combaterea epidemiei de coronavirus COVID-19.

Principalele prevederi sunt urmatoarele:

 1. Plătitorii de impozit pe profit beneficiază de o reducere a impozitului pe profit de plată pentru trimestrul I/2020, dacă efectuează plata până în data de 25 aprilie 2020 inclusiv, astfel:

 • Marii contribuabili beneficiază de o reducere a impozitului pe profit de 5%;
 • Contribuabilii mijlocii beneficiază de o reducere a impozitului pe profit de 10%;
 • Ceilalți contribuabili beneficiază de o reducere de asemenea de 10%.
 1. Societățile plătitoare de impozit specific beneficiază în mod similar de reducerea impozitului specific aferent trimestrului I/2020, cu procentul de 5% pentru marii contribuabili și cu 10% pentru ceilalți contribuabili.

Notă: aici vor trebui să fie adoptate norme de aplicare, relativ la cum se defalcă impozitul pentru trimestrul I, având în vedere faptul că prin reglementarea specifică, acesta se declară și se plătește semestrial, până pe data de 25 a lunii următoare semestrului încheiat, dacă ne raportăm la art. 8 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific.

 1. Societățile plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor beneficiază de o bonificație în procent de 10% pentru impozitul aferent trimestrul I/2020, dacă acesta este achitat până pe data de 25 aprilie 2020 inclusiv.

Atenție ! Din punct de vedere tehnic, la completarea declarației 100 atât pentru plătitorii de impozit pe profit, cât și pentru microîntreprinderi, se va declara suma ce rezultă după aplicarea reducerii. Asta inseamna, tot din punct de vedere tehnic, ca vom putea completa D 100 pentru trim. I/2020 doar dupa ce stim daca aplicam deducerea sau nu, respectiv trebuie sa stim daca impozitul s-a platit in termen sau nu. Asta inseamna ca trebuie sa fim gata cu calculele de impozit mult mai devreme decat la o inchidere normala de trimestru, fapt pentru care avem nevoie de implicarea dumneavoastra in trimiterea la termen a documentelor si in rezolvarea urgenta a problemelor operative raportate de responsabilii nostri de cont.

Pentru plătitorii de impozit pe profit, legiuitorul a precizat obligația prezentării distincte a reducerii de impozit pe profit la completarea declarației anuale de impozit pe profit, formular 101. Trebuie sa tinem minte asta pentru la anul in luna martie, cand vom completa D 101 pe 2020.

 1. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal (înregistrare normală în scopuri de TVA), beneficiază de măsura taxării inverse pentru TVA, când efectuează importuri pentru mai multe categorii de bunuri utilizate în combaterea pandemiei de coronavirus.

Autoritatea vamală nu va solicita plata TVA pentru aceste importuri întrucât TVA se evidențiază doar scriptic în decontul de TVA. Câteva dintre aceste bunuri suntKituri de testare pentru COVID-19, echipamente de protecție și alte produse similare, termometre, dezinfectanți, produse de sterilizare. Toate acestea sunt enumerate pe poziție de clasificare tarifară, in Anexa la OUG 33/2020.

Notă: dacă importurile sunt făcute de neplătitorii de TVA, se datorează plata TVA în vamă.