L3st intreaba cu ce il citesc. Cu Bloglines.
A dat leapsa la Arhi, Kristofer, add-at-work, Visurat si Nicoleta
Eu o dau mirelei, quinzellei si mirunei