Stăteam și cugetam să scriu un articol măreț și magnific, ca de altfel toate articolele de pe arhiblog, care sunt mărețe și magnifice.
După care am găsit acest link și pur și simplu mi s-a golit inima de orice urmă de viață. Ce o fi fost în sufletul bietului om, știind că îi va muri copilul în brațe…