Pregătiți-vă berile, cadourile și strângerile în brațe, deschideți vămuirile, alungați aglomerația, să o anunțe cineva și pe Firea, pentru că de paști voi fi în patria mumă, să vopsim OOle în familie.